POWRÓT do poprzedniej strony


I Powiatowy Konkurs Ortograficzny

o tytuł Mistrza Ortografii Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego

maj 2005 r.