POWRÓT do poprzedniej strony


II Powiatowy Konkurs Ortograficzny

o tytuł Mistrza Ortografii Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego

20 maja 2006 r.