POWRÓT do poprzedniej strony


IV Powiatowy Konkurs Ortograficzny

o tytuł Mistrza Ortografii Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego

maj 2008 r.