POWRÓT do poprzedniej strony


V Powiatowy Konkurs Ortograficzny

o tytuł Mistrza Ortografii Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego

maj 2009 r.