POWRÓT do strony głównej


Powiatowy Konkurs Ortograficzny

o tytuł Mistrza Ortografii Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego


Powiatowy Konkurs Ortograficzny o tytuł: Mistrza Ortografii Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego organizowany jest pod patronatem Lubuskiego Kuratora Oświaty, Starosty Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego, Burmistrza Drezdenka oraz Dyrektora Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty w Drezdenku.

Celem konkursu jest rozpowszechnienie zasad poprawnej pisowni oraz stworzenie dodatkowej motywacji do nauki gramatyczności językowej.

Corocznie z ortografią mierzą się zawodnicy z 7 gimnazjów powiatu strzelecko-drezdeneckiego.

Laureaci

2017 - Beata Kęszczyk - Gimnazjum w Strzelcach Krajeńskich

2016 - Beata Kęszczyk - Gimnazjum w Strzelcach Krajeńskich

2015 - Magdalena Staszak - Gimnazjum w Dobiegniewie

2014 - Martyna Zalewska - Gimnazjum w Dobiegniewie

2013 - Paula Knap - Gimnazjum w Górkach Noteckich

2012 - Anna Sysak - Gimnazjum w Strzelcach Krajeńskich

2011 - Damian Paszkowski - Gimnazjum nr 1 im. J. Nojiego w Drezdenku

2010 - Ewa Woszczyk - Gimnazjum im. R. Koncewicza w Dobiegniewie

2009 - Ewa Woszczyk - Gimnazjum im. R. Koncewicza w Dobiegniewie

2008 - Magdalena Miron - Gimnazjum nr 1 im. J. Nojiego w Drezdenku

2007 - Elżbieta Rawicka - Gimnazjum w Starym Kurowie

2006 - Ewa Santracz - Gimnazjum im. R. Koncewicza w Dobiegniewie

2005 - Adam Gapski - Gimnazjum nr 1 im. J. Nojiego w Drezdenku

Galerie zdjęć z kolejnych edycji Konkursu

Rok 2005      Rok 2006      Rok 2008      Rok 2009      Rok 2010      Rok 2011     
Rok 2012      Rok 2013      Rok 2014      Rok 2015      Rok 2016      Rok 2017     

Regulamin

 1. Organizatorem konkursu jest Gimnazjum nr 1 im. J. Nojiego w Drezdenku.
 2. Konkurs organizowany jest pod patronatem Lubuskiego Kuratora Oświaty, Starosty Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego oraz Burmistrza Drezdenka.
 3. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas I-III gimnazjów powiatu strzelecko-drezdeneckiego.
 4. Celem konkursu jest:
  - upowszechnianie znajomości zasad poprawnej pisowni,
  - budzenie szacunku do języka ojczystego,
  - tworzenie motywacji do nauki ortografii,
  - wyłonienie Mistrza Ortografii Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego.
 5. Konkurs odbędzie się 20 maja 2017 r. w Gimnazjum nr 1 im. J. Nojiego w Drezdenku.
 6. Każda szkoła zgłasza trzech uczniów. Zgłoszenie uczestnictwa (nazwiska i imiona trzech uczniów oraz nazwisko i imię nauczyciela opiekuna drużyny) przyjmowane jest pisemnie na adres szkoły:
  Gimnazjum nr 1 im. J. Nojiego, 66-530 Drezdenko, plac Wolności 8
  lub mail: gim1drezdenko@gazeta.pl
  lub dzwoniąc pod numer tel. szkoły 95 762 06 05.
 7. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 12 maja 2017 r.
 8. Powiatowy Konkurs Ortograficzny ma charakter dwuetapowy. Szkoły, które przystąpią do konkursu, przeprowadzają eliminacje szkolne, wyłaniając trzech najlepszych uczniów. Podczas zmagań powiatowych uczestnicy konkursu walczą: indywidualnie o zdobycie tytułu Mistrza Ortografii Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego i jako drużyna szkolna o puchar Lubuskiego Kuratora Oświaty.
 9. Prace konkursowe to: dyktando i uzupełnienie luk w tekście jako zadania wiodące oraz szarady, rebusy i krzyżówki ortograficzne jako zadania dodatkowe. Ocenie będzie podlegała ortografia i interpunkcja. Nieczytelny i niejednoznaczny zapis wyrazu i znaku interpunkcyjnego będzie rozstrzygany na niekorzyść piszącego. Ewentualne poprawki należy nanieść przez skreślenie wyrazu błędnego i napisanie powyżej wersji poprawnej. Skreślenia muszą być wyraźnie zaznaczone.
 10. Jeżeli nie będzie możliwe jednoznaczne wyłonienie Mistrza Ortografii Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego, gdyż uczniowie otrzymają taką samą liczbę punktów, wówczas przeprowadzona zostanie między nimi dogrywka.
 11. Przy sprawdzaniu prac będą stosowane zasady zawarte w "Wielkim słowniku ortograficznym PWN" pod redakcją Edwarda Polańskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 12. Zestaw zadań konkursowych zostanie opracowany przez osobę z zewnątrz.
 13. Prace oceniane będą przez komisję konkursową, w skład której wejdą nauczyciele języka polskiego - opiekunowie zespołów szkolnych.
 14. Przewiduje się, że prace będą kodowane, uczestnicy piszą test długopisem koloru niebieskiego.
 15. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w tym samym dniu po zakończeniu pracy komisji konkursowej i sporządzeniu końcowego protokołu.
 16. Tytuł Mistrza Ortografii Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego zdobędzie uczeń, który uzyska największa liczbę punktów. Pierwszych sześciu uczestników z największą liczbą punktów otrzyma nagrody książkowe. Każdy uczestnik konkursu dyplom.
 17. Dla zwycięskiej drużyny przewidziany jest puchar Lubuskiego Kuratora Oświaty, dla pozostałych drużyn dyplomy.
 18. Dojazd uczestników z gmin: Strzelce Kraj., Dobiegniew, Górki Noteckie, Zwierzyn i Stare Kurowo we własnym zakresie.