Ubezpieczenie NNW uczniów

Rada Rodziców na posiedzeniu dnia 19 maja 2016 r. dokonała wyboru ubezpieczyciela na rok szkolny 2016/2017, którym została firma ubezpieczeniowa InterRisk (suma ubezpieczenia 12 000 zł).

Formularz zgłaszania szkody

Przy zgłaszaniu szkody z ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (w zależności od zgłoszonego roszczenia) poszkodowany zobowiązany jest załączyć poniższe dokumenty (oryginały lub kopie):

UBEZPIECZYCIEL w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o powstaniu roszczenia podejmuje decyzję co do wypłaty odszkodowania/świadczenia.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia EDU PLUS
Tabela uszczerbków na zdrowiu EDU PLUS

Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 TransitionalProjekt, wykonanie i administracja: Alina Domaradzka