Prawo wewnętrzne

Statut Gimnazjum nr 1 im. J. Nojiego w Drezdenku

Wewnątrzszkolny System Oceniania

Program Wychowawczy Szkoły

Szkolny Program Profilaktyki

Przedmiotowe Systemy Oceniania

Programy nauczania

Strategia działań wychowawczych, zapobiegawczych i interwencyjnych
wobec młodzieży zagrożonej uzależnieniem

Procedura kontroli przestrzegania obowiązku szkolnego

Zasady korzystania z dziennika elektronicznego

Regulamin Rady Pedagogicznej

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Regulamin dyżurów nauczycielskich

Regulamin wypożyczania i korzystania z darmowych podręczników

Procedura uzyskiwania zwolnień z zajęć wychowania fizycznego

Regulamin stołówki szkolnej

Regulamin Centrum Rozrywki PlayStation

Regulamin Nocnego Maratonu Filmowego

Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 TransitionalProjekt, wykonanie i administracja: Alina Domaradzka