Projekty unijne

Kapitał ludzki Projekty współfinansowane
przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
Europejski Fundusz Społeczny

"Lubuska Szkoła Równych Szans - III edycja"

Lubuska Szkoła Równych Szans

Lider projektu: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej oddział w Zielonej Górze
Czas trwania projektu: V 2011 - XII 2012
Kwota dofinansowania: 302 390 zł
Liczba uczniów objętych projektem: 323
Cele projektu:
- wyrównanie szans edukacyjnych,
- podwyższenie jakości usług edukacyjnych.

Produkty:
- 615 godzin zajęć z zakresu języków obcych,
- 452 godziny zajęć z zakresu przedmiotów humanistycznych,
- 652 godziny zajęć z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodnicznych,
- 160 godzin zajęć pozalekcyjnych z informatyki,
- 130 godzin zajęć pozalekcyjnych sportowych i artystycznych.

REALIZACJA PROGRAMU

"Lubuska Szkoła Równych Szans - II edycja"

Lubuska Szkoła Równych Szans

Lider projektu: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej oddział w Zielonej Górze
Czas trwania projektu: XI 2009 - VII 2010
Kwota dofinansowania: 113 910 zł
Liczba uczniów objętych projektem: 368
Cele projektu:
- wyrównanie szans edukacyjnych,
- podwyższenie jakości usług edukacyjnych.

Produkty:
- 90 godzin zajęć z zakresu j. obcych,
- 50 godzin zajęć pozalekcyjnych z informatyki,
- 781 godzin zajęć pozalekcyjnych wyrównawczych oraz kółek zainteresowań.

REALIZACJA PROGRAMU

"Lubuska Szkoła Równych Szans"

Lubuska Szkoła Równych Szans

Lider projektu: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej oddział w Zielonej Górze
Czas trwania projektu: 2008 - 2009
Kwota dofinansowania: 93 310 zł
Liczba uczniów objętych projektem: 374
Cele projektu:
- wyrównanie szans edukacyjnych,
- podwyższenie jakości usług edukacyjnych.

Produkty:
- 120 godzin zajęć z zakresu j. obcych,
- 70 godzin zajęć pozalekcyjnych z informatyki,
- 620 godzin zajęć pozalekcyjnych wyrównawczych oraz kształtujących umiejętności kluczowe.

"Szkoła Równych Szans"

Lubuska Szkoła Równych Szans

Lider projektu: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej oddział w Zielonej Górze
Czas trwania projektu: 2007 - 2008
Kwota dofinansowania: 91 153 zł
Liczba uczniów objętych projektem: 274
Cele projektu:
- wyrównanie szans edukacyjnych,
- podwyższenie jakości usług edukacyjnych.

Produkty:
- 422 godziny zajęć wyrównujących szanse edukacyjne,
- Tomik poezji uczniowskiej,
- folder prezentujący historię obiektu szkoły,
- wieczór poezji,
- przedstawienie teatrzyku integracyjnego.

"COOLturalne Gimnazjum"

Lubuska Szkoła Równych Szans

Lider projektu: Fundacja na rzecz Collegium Polonicum
Czas trwania projektu: 2007 - 2008
Kwota dofinansowania: 49 997,72 zł
Liczba uczniów objętych projektem: 380
Cele projektu:
- wyrównanie szans edukacyjnych,
- podwyższenie jakości usług edukacyjnych.

Produkty:
- 30 absolwentów warsztatów malarskich,
- 30 osób przeszkolonych w zakresie obsługi kamery cyfrowej i programu do montażu,
- wydanie biuletynu promującego projekt,
- 180 uczniów przeszkolonych w zakresie autoprezentacji,
- cztery albumy prac plastycznych,
- etiuda filmowa,
- Koncert "Muzyka przed pałacem",
- plener malarski,
- wystawa poplenerowa.

Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 TransitionalProjekt, wykonanie i administracja: Alina Domaradzka