Harmonogram zebrań z rodzicami
w roku szkolnym 2016/2017

Terminy zebrań z rodzicami podane w harmonogramie mogą ulec zmianie. Informacje na ten temat umieszczane są w dziale Aktualności oraz w terminarzu dziennika elektronicznego.

Lp. Tematyka Termin
1. Wybór Trójek klasowych, wybory do Rady Rodziców.

Zapoznanie z planem pracy szkoły, WSO, PSO, Programem Wychowawczym Szkoły i Szkolnym Programem Profilaktyki.

Zapoznanie z kalendarzem roku szkolnego 2016/2017.

Informacje nt. egzaminu gimnazjalnego 19-20-21.04.2017, deklaracje wyboru języka, informacja o sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego.
08.09.2016
2. Klasy I, II i III: Dieta nastolatka

Klasy II: Przemoc rówieśnicza w internecie
20.10.2016
3. Klasy I, II i III: Dopalacze, na co zwrócić uwagę? 15.12.2016
4. Klasyfikacja uczniów za I semestr nauki roku szkolnego.

Osiągnięcia i porażki mojego dziecka.

Klasy III: omówienie wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego.
26.01.2017
5. Klasy III: procedury egzaminu gimnazjalnego, profilaktyka palenia tytoniu - realizacja programu "Znajdź właściwe rozwiązanie", Jak mogę wspierać moje dziecko w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej i przyszłego zawodu?

Klasy I: Problemy adolescencji (zagrożenia w cyberprzestrzeni).
16.03.2017
6. Postępy w nauce i zachowaniu - przewidywane oceny roczne.

Rozmowa jako metoda wychowawcza w sytuacjach codziennych w rodzinie.
11.05.2017

Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 TransitionalProjekt, wykonanie i administracja: Alina Domaradzka